دوره آموزشی با آشنایی با الزامات ثبت اختراع

پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار میکند: دوره آشنایی با الزامات ثبت اختراع

تاریخ و ساعت برگزاری : 29 شهریور 1402 ساعت 9 تا 13