دوره های آموزشی جامع روابط کار و تامین اجتماعی

دوره های آموزشی جامع روابط کار و تامین اجتماعی
  مرکز کارآفرینی نوآوران ارزش و توسعه با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی برگزار مینماید: دوره های آموزشی جامع روابط کار و تامین اجتماعی با تدریس اساتید مجرب ویژه مشاورین حقوقی ، مدیران ، کارشناسان منابع انسانی ، بنگاه ها و کلیه مخاطبین و علاقه مندان   عناوین دوره ها: آئین نامه انضباطی مراجع حل اختلاف کار و آئین دادرسی کار و سامانه جامع روابط کار آشنایی با قوانین …
ادامه مطلب