نمایشگاه فروش محصولات و توانمندی های روستاییان و عشایر کشور

نمایشگاه فروش محصولات و توانمندی های روستاییان و عشایر کشور
  نمایشگاه فروش محصولات و توانمندی های روستاییان و عشایر کشور با حضور ریس جمهور و وزرا در تاریخ 12 الی 18 مهر در محل مصلی تهران برگزار می شود. هر غرفه 12 متر و متری 1 میلیون تومان می باشد. شامل اسکان و ... تولید کننده ها فرصتی مناسب برای ارتباط با سایر تولیدکننده های کشور و پرزنت مجموعه شما. درصورت تمایل به شرکت در نمایشگاه فوق حتما امروز …
ادامه مطلب