دوره آشنایی با حقوق مالکیت فکری

پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار میکند: دوره آشنایی با حقوق مالکیت فکری

تاریخ و ساعت برگزاری : 28 شهریور 1402 ساعت 9 تا 13